Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt

Vịt chạy Ấn Độ
Vịt chạy Ấn Độ
Vịt Hookbill
Vịt Hookbill
Vịt lông xanh Thụy Điển
Vịt lông xanh Thụy Điển

Các giống vịt

Vịt Bắc Kinh
Vịt Bắc Kinh Đức
Vịt Bắc Kinh Mỹ
Vịt Bashkir
Vịt Challans
Vịt Dendermond
Vịt Duclair
Vịt Estaires
Vịt Havanna
Vịt Hungary
Vịt Majorca
Vịt Ngọc lục bảo
Vịt Tsaiya
Vịt Ukraina
Vịt bầu
Vịt bầu Quỳ
Vịt cánh cao
Vịt cỏ
Vịt hoa
Vịt mốc

Các giống vịt có trong từ điển bách khoa:


Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024