Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Vouille

Vịt Vouille Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Vịt Vouille

màu lông đồng đen, đồng đen

Cân nặng
vịt trống 1 kg
vịt mái 0,9 kg

Nguồn gốc Pháp

Sản lượng trứng 1 năm 50 quả trứng

Trọng lượng trứng 50 g

Màu sắc trứng xanh lá cây

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 12 mm
vịt mái 12 mm

Ảnh

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2019. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019