Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Shetland

Vịt Shetland Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Vịt Shetland có màu lông đen có phần ngực màu trắng. Vịt Shetland có cùng tổ tiên với một số giống vịt châu Âu khác - vịt Pomeranian và vịt xanh Thụy Điển, tuy nhiên vịt Shetland có kích thước nhỏ hơn. Vịt trống Shetland có mỏ màu xanh da trời và vịt mái Shetland có mỏ màu xanh đá phiến.
ảnh Vịt Shetland

Vịt Shetland

Vịt Shetland

màu lông đen, lông ngực trắng

Cân nặng
vịt trống 2 kg
vịt mái 1,8 kg

Nguồn gốc Anh

Sản lượng trứng 1 năm 30-40 quả trứng

Trọng lượng trứng 50 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 15 mm
vịt mái 15 mm

Ảnh

ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con
ảnh Vịt Shetland, vịt con
Vịt Shetland, vịt con

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024