Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Semois

Vịt Semois Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Vịt Semois

màu lông trắng

Cân nặng
vịt trống 1,1-1,5 kg
vịt mái 1-1,25 kg

Nguồn gốc Bỉ

Sản lượng trứng 1 năm 50 quả trứng

Trọng lượng trứng 50 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 12 mm
vịt mái 12 mm

Ảnh

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2019. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019