Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Overberg

Vịt Overberg Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Vịt Overberg

Vịt Overberg

Vịt Overberg

màu lông đồng đen

Cân nặng
vịt trống 2,25-2,5 kg
vịt mái 2-2,25 kg

Nguồn gốc Hà Lan

Sản lượng trứng 1 năm 60 quả trứng

Trọng lượng trứng 65 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 15 mm
vịt mái 15 mm

Ảnh

ảnh Vịt Overberg, vịt trống
Vịt Overberg, vịt trống
ảnh Vịt Overberg, vịt mái
Vịt Overberg, vịt mái

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024