Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Merchtem

Vịt Merchtem Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Vịt Merchtem

màu lông trắng

Cân nặng
vịt trống 3,5 kg
vịt mái 3 kg

Nguồn gốc Bỉ

Sản lượng trứng 1 năm - quả trứng

Trọng lượng trứng - g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 16 mm
vịt mái 16 mm

Ảnh


Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024