Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt mào

Vịt mào Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Vịt mào

Vịt mào

Vịt mào

màu lông nhiều màu + có mào

Cân nặng
vịt trống 3,2 kg
vịt mái 2,7 kg

Nguồn gốc Châu Âu

Sản lượng trứng 1 năm 120-200 quả trứng

Trọng lượng trứng 60-70 g

Màu sắc trứng trắng, xanh lá cây

Sử dụng thịt, giống làm cảnh

Kích thước vòng chân
vịt trống 16 mm
vịt mái 16 mm

Ảnh

ảnh Vịt mào
Vịt mào
ảnh Vịt mào
Vịt mào
ảnh Vịt mào
Vịt mào
ảnh Vịt mào
Vịt mào
ảnh Vịt mào
Vịt mào
ảnh Vịt mào
Vịt mào
ảnh Vịt mào
Vịt mào
ảnh Vịt mào
Vịt mào
ảnh Vịt mào
Vịt mào
ảnh Vịt mào
Vịt mào
ảnh Vịt mào
Vịt mào
ảnh Vịt mào
Vịt mào

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024