Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Magpie

Vịt Magpie Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Vịt Magpie

Vịt Magpie

Vịt Magpie

màu lông đen, xanh da trời, nâu

Cân nặng
vịt trống 2,7 kg
vịt mái 2,25 kg

Nguồn gốc Anh, Đức

Sản lượng trứng 1 năm 80 quả trứng

Trọng lượng trứng 65 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 16 mm
vịt mái 16 mm

Ảnh

ảnh Vịt Magpie, vịt trống, đen
Vịt Magpie, vịt trống, đen
ảnh Vịt Magpie, vịt trống, đen
Vịt Magpie, vịt trống, đen
ảnh Vịt Magpie, vịt trống, đen
Vịt Magpie, vịt trống, đen
ảnh Vịt Magpie, vịt trống, đen
Vịt Magpie, vịt trống, đen
ảnh Vịt Magpie, vịt trống, xanh da trời
Vịt Magpie, vịt trống, xanh da trời

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024