Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt lông bạc Appleyard

Vịt lông bạc Appleyard Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Vịt Appleyard được Reginald Appleyard phát triển vào những năm 1940 tại West Suffolf, Anh. Ông cố tạo ra một giống vịt hoàn hảo có sự kết hợp của hình dáng, kích thước, cho nhiều trứng to và trắng, và lườn sâu, dài và rộng. Loài này là sự kết hợp giữa các giống vịt lớn Rouen, Pekin và Aylesbury. Giống vịt Appleyard nhỏ được Tom Bartlett tạo ra trong những năm 1970, 1980.

Vịt lông bạc Appleyard

màu lông bạc

Cân nặng
vịt trống 4,1 kg
vịt mái 3,6 kg

Nguồn gốc Anh

Sản lượng trứng 1 năm 120 quả trứng

Trọng lượng trứng 65-80 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 18 mm
vịt mái 18 mm

Ảnh


Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024