Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Hookbill

Vịt Hookbill Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Vịt Hookbill

Vịt Hookbill

Vịt Hookbill

màu lông tối sẫm, xanh da trời đậm, trắng, tối màu với lông ngực trắng

Cân nặng
vịt trống 1,5-1,8 kg
vịt mái 1,4-1,7 kg

Nguồn gốc Hà Lan

Sản lượng trứng 1 năm 100-150 quả trứng

Trọng lượng trứng 40 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 14 mm
vịt mái 14 mm

Ảnh

ảnh Vịt Hookbill, vịt trống, sáng màu
Vịt Hookbill, vịt trống, sáng màu
ảnh Vịt Hookbill, vịt trống, sáng màu
Vịt Hookbill, vịt trống, sáng màu
ảnh Vịt Hookbill, vịt mái, xanh da trời đậm
Vịt Hookbill, vịt mái, xanh da trời đậm
ảnh Vịt Hookbill, vịt mái, trắng
Vịt Hookbill, vịt mái, trắng
ảnh Vịt Hookbill, vịt mái, nâu, lông ngực trắng
Vịt Hookbill, vịt mái, nâu, lông ngực trắng

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024