Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Harlequin xứ Welsh

Vịt Harlequin xứ Welsh Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Vịt Harlequin xứ Welsh

Vịt Harlequin xứ Welsh

Vịt Harlequin xứ Welsh

màu lông đồng bạc

Cân nặng
vịt trống 2,5 kg
vịt mái 2 kg

Nguồn gốc Anh

Sản lượng trứng 1 năm 100-190 quả trứng

Trọng lượng trứng 65 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, trứng

Kích thước vòng chân
vịt trống 15 mm
vịt mái 15 mm

Ảnh

ảnh Vịt Harlequin xứ Welsh, vịt trống
Vịt Harlequin xứ Welsh, vịt trống
ảnh Vịt Harlequin xứ Welsh, vịt mái
Vịt Harlequin xứ Welsh, vịt mái

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2019. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019