Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Hà Lan

Vịt Hà Lan Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Vịt Hà Lan

màu lông nhiều màu

Cân nặng
vịt trống 1,5-1,8 kg
vịt mái 1,4-1,7 kg

Nguồn gốc Hà Lan

Sản lượng trứng 1 năm 175-200 quả trứng

Trọng lượng trứng 60 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng trứng

Kích thước vòng chân
vịt trống 14 mm
vịt mái 14 mm

Ảnh

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024