Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Đan Mạch

Vịt Đan Mạch Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Vịt Đan Mạch

màu lông đen, lông ngực trắng, trắng, hoang

Cân nặng
vịt trống 3-3,75 kg
vịt mái 2,75-3 kg

Nguồn gốc Đan Mạch

Sản lượng trứng 1 năm 60-80 quả trứng

Trọng lượng trứng 70-80 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 18 mm
vịt mái 18 mm

Ảnh

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2020. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019