Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt chạy Ấn Độ

Vịt chạy Ấn Độ

Mô tả giống

ảnh Vịt chạy Ấn Độ

Vịt chạy Ấn Độ

Vịt chạy Ấn Độ

màu lông nhiều màu

Cân nặng
vịt trống 2-2,3 kg
vịt mái 1,6-2 kg

Nguồn gốc Châu Á

Sản lượng trứng 1 năm 150-200 quả trứng

Trọng lượng trứng 65 g

Màu sắc trứng trắng, xanh lá cây

Sử dụng trứng, giống làm cảnh

Kích thước vòng chân
vịt trống 13 mm
vịt mái 13 mm

Ảnh

ảnh Vịt chạy Ấn Độ, vịt trống
Vịt chạy Ấn Độ, vịt trống
ảnh Vịt chạy Ấn Độ, vịt trống, vịt mái
Vịt chạy Ấn Độ, vịt trống, vịt mái
ảnh Vịt chạy Ấn Độ, vịt trống
Vịt chạy Ấn Độ, vịt trống
ảnh Vịt chạy Ấn Độ, vịt trống
Vịt chạy Ấn Độ, vịt trống
ảnh Vịt chạy Ấn Độ, vịt trống
Vịt chạy Ấn Độ, vịt trống
ảnh Vịt chạy Ấn Độ, vịt trống
Vịt chạy Ấn Độ, vịt trống
ảnh Vịt chạy Ấn Độ, vịt con
Vịt chạy Ấn Độ, vịt con
ảnh Vịt chạy Ấn Độ, vịt con
Vịt chạy Ấn Độ, vịt con
ảnh Vịt chạy Ấn Độ, vịt con
Vịt chạy Ấn Độ, vịt con
ảnh Vịt chạy Ấn Độ, vịt con - vịt trống
Vịt chạy Ấn Độ, vịt con - vịt trống
ảnh Vịt chạy Ấn Độ, vịt con - vịt trống
Vịt chạy Ấn Độ, vịt con - vịt trống
ảnh Vịt chạy Ấn Độ
Vịt chạy Ấn Độ
ảnh Vịt chạy Ấn Độ
Vịt chạy Ấn Độ
ảnh Vịt chạy Ấn Độ
Vịt chạy Ấn Độ
ảnh Vịt chạy Ấn Độ
Vịt chạy Ấn Độ
ảnh Vịt chạy Ấn Độ
Vịt chạy Ấn Độ
ảnh
ảnh

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2017. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 27. tháng năm 2017