Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Campbell

Vịt Campbell Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Cuối thế kỷ 19, Adele Campbell lai giống vịt chạy Ấn Độ lông trắng và nâu vàng, loài đẻ trứng hiếm có (195 quả trứng trong 197 ngày), với vịt Rouen. Bà muốn tạo ra một loài có thể đẻ nhiều và cơ thể lớn hơn. Hành vi ấp trứng đã bị hi sinh để đổi lấy khả năng mắn đẻ ở loài này.
ảnh Vịt Campbell

Vịt Campbell

Vịt Campbell

màu lông kaki, trắng, nâu sẫm

Cân nặng
vịt trống 2,3-2,5 kg
vịt mái 2-2,3 kg

Nguồn gốc Anh

Sản lượng trứng 1 năm 300 quả trứng

Trọng lượng trứng 65 g

Màu sắc trứng trắng, xanh lá cây

Sử dụng trứng, thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 15 mm
vịt mái 15 mm

Ảnh

ảnh Vịt Campbell, vịt trống
Vịt Campbell, vịt trống
ảnh Vịt Campbell, vịt mái
Vịt Campbell, vịt mái

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024