Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Bali

Vịt Bali Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Vịt Bali

màu lông trắng, hoang, nâu + có mào

Cân nặng
vịt trống 2,3 kg
vịt mái 1,8 kg

Nguồn gốc Indonesia

Sản lượng trứng 1 năm 150-200 quả trứng

Trọng lượng trứng 65 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng trứng, giống làm cảnh

Kích thước vòng chân
vịt trống 13 mm
vịt mái 13 mm

Ảnh


Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024