Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Bali

Vịt Bali Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Vịt Bali

màu lông trắng, hoang, nâu + có mào

Cân nặng
vịt trống 2,3 kg
vịt mái 1,8 kg

Nguồn gốc Indonesia

Sản lượng trứng 1 năm 150-200 quả trứng

Trọng lượng trứng 65 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng trứng, giống làm cảnh

Kích thước vòng chân
vịt trống 13 mm
vịt mái 13 mm

Ảnh

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2019. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019