Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Allier

Vịt Allier Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Vịt Allier

màu lông trắng

Cân nặng
vịt trống 4 kg
vịt mái 3 kg

Nguồn gốc Pháp

Sản lượng trứng 1 năm 150-180 quả trứng

Trọng lượng trứng 80 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 18 mm
vịt mái 18 mm

Ảnh

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2020. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019