Từ điển bách khoa giống gia cầm > Vịt > Vịt Abacot Ranger Streicher

Vịt Abacot Ranger Streicher Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Vịt Abacot Ranger Streicher

Vịt Abacot Ranger Streicher

Vịt Abacot Ranger Streicher

màu lông bạc

Cân nặng
vịt trống 2,3-2,5 kg
vịt mái 2-2,3 kg

Nguồn gốc Anh

Sản lượng trứng 1 năm 180-200 quả trứng

Trọng lượng trứng 65-70 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 15 mm
vịt mái 15 mm

Ảnh

ảnh Vịt Abacot Ranger Streicher, vịt trống
Vịt Abacot Ranger Streicher, vịt trống
ảnh Vịt Abacot Ranger Streicher, vịt mái
Vịt Abacot Ranger Streicher, vịt mái

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng hai 2024