Từ điển bách khoa giống gia cầm > Trứng ấp để bán

Trứng ấp để bán

Chúng tôi sẽ nhập trứng của các giống sau đây:

1 trứng ấptháng ba–tháng nămtháng sáu–tháng chín
Gà Brahma Nhập khẩu6 €không sẵn có
Gà chân ngắn (Krüper Đức) Nhập khẩu6 €không sẵn có
Gà Cubalaya Nhập khẩu8 €không sẵn có
Gà đen Thụy Điển Nhập khẩu20 €không sẵn có
Gà Friesian Nhập khẩu6 €không sẵn có
Gà lông xù Nhập khẩu6 €không sẵn có
Gà Marans Nhập khẩu6 €không sẵn có
Gà Séc3 €2 €
Gà Thüringen Nhập khẩu6 €không sẵn có
Gà trống Denizli Nhập khẩu6 €không sẵn có
Gà trống Kosovo Nhập khẩu6 €không sẵn có

Ngỗng

1 trứng ấptháng ba–tháng nămtháng sáu–tháng chín
Ngỗng Brecon Nhập khẩu20 €không sẵn có
Ngỗng Diepholz Nhập khẩu12 €12 €
Ngỗng Emden Nhập khẩu20 €không sẵn có
Ngỗng Franconia Nhập khẩu20 €không sẵn có
Ngỗng Landes Nhập khẩu12 €không sẵn có
Ngỗng Lippe Nhập khẩu12 €không sẵn có
Ngỗng lông bò Mỹ Nhập khẩu20 €không sẵn có
Ngỗng Pilgrim Nhập khẩu20 €không sẵn có
Ngỗng Pomerania Nhập khẩu12 €không sẵn có
Ngỗng Sebastopol Nhập khẩu20 €không sẵn có
Ngỗng sư tử (Ngỗng Trung Quốc) Nhập khẩu12 €không sẵn có
Ngỗng tây Anh Nhập khẩu20 €không sẵn có
Ngỗng Toulouse Nhập khẩu20 €không sẵn có
Ngỗng Twente Nhập khẩu20 €không sẵn có
Ngỗng Vishtines Nhập khẩu20 €không sẵn có

Vịt

1 trứng ấptháng ba–tháng nămtháng sáu–tháng chín
Vịt Aylesbury Nhập khẩu12 €không sẵn có
Vịt Cayuga Nhập khẩu8 €không sẵn có
Vịt chạy Ấn Độ Nhập khẩu6 €không sẵn có
Vịt Gimbsheimer Nhập khẩu8 €không sẵn có
Vịt Hookbill Nhập khẩu8 €không sẵn có
Vịt mào Nhập khẩu8 €không sẵn có
Vịt Orpington Nhập khẩu8 €không sẵn có
Vịt Pomerania Nhập khẩu8 €không sẵn có
Vịt Rouen Nhập khẩu8 €không sẵn có
Vịt rừng Nhập khẩu8 €không sẵn có
Vịt Saxony Nhập khẩu8 €không sẵn có
Vịt Shetland Nhập khẩu20 €không sẵn có

Ngan bướu mũi

1 trứng ấptháng ba–tháng nămtháng sáu–tháng chín
Ngan bướu mũi trắng Nhập khẩu6 €không sẵn có
Ngan bướu mũi xanh Nhập khẩu6 €không sẵn có
Ngan bướu mũi xanh nhạt Nhập khẩu6 €không sẵn có

Gà sao

1 trứng ấptháng ba–tháng nămtháng sáu–tháng chín
Gà sao nhà1 €0,40 €

Vật nuôi để bán


  Đăng ký danh sách mail

  Địa chỉ email của bạn:
  Quốc gia
  Ngôn ngữ

  Antispam:  Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2019. Bản quyền đã được bảo hộ
  Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
  Cập nhật lần cuối: 19. tháng một 2019