Từ điển bách khoa giống gia cầm > Trứng ấp để bán

Trứng ấp để bán

Chúng tôi sẽ nhập trứng của các giống sau đây:

1 trứng ấptháng ba–tháng nămtháng sáu–tháng chín
Gà Séc3 €2 €

Gà sao

1 trứng ấptháng ba–tháng nămtháng sáu–tháng chín
Gà sao nhà1 €0,40 €

Vật nuôi để bán


  Đăng ký danh sách mail

  Địa chỉ email của bạn:
  Quốc gia
  Ngôn ngữ

  Antispam:  Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2018. Bản quyền đã được bảo hộ
  Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
  Cập nhật lần cuối: 17. tháng bảy 2018