Từ điển bách khoa giống gia cầm > Trứng ấp để bán

Trứng ấp để bán

Chúng tôi sẽ nhập trứng của các giống sau đây:

Vịt

1 trứng ấptháng ba–tháng nămtháng sáu–tháng chín
Vịt chạy Ấn Độ1,20 €không sẵn có

Vật nuôi để bán


  Đăng ký danh sách mail

  Địa chỉ email của bạn:
  Quốc gia
  Ngôn ngữ

  Antispam:

  Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2023. Bản quyền đã được bảo hộ
  Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
  Cập nhật lần cuối: 20. tháng mười một 2022