Từ điển bách khoa giống gia cầm > Trứng ấp để bán

Trứng ấp để bán

Chúng tôi sẽ nhập trứng của các giống sau đây:

Vịt

1 trứng ấptháng ba–tháng nămtháng sáu–tháng chín
Vịt chạy Ấn Độ1,20 €không sẵn có

Vật nuôi để bán

    Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2020. Bản quyền đã được bảo hộ
    Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
    Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019