Từ điển bách khoa giống gia cầm > Chi Trĩ > Trĩ đỏ Tenebrosus

Trĩ đỏ Tenebrosus Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Trĩ đỏ Tenebrosus

Trĩ đỏ Tenebrosus

Trĩ đỏ Tenebrosus

màu lông

Cân nặng
gà trống 0,9-2 kg
gà mái 0,7-1,5 kg

Nguồn gốc Châu Á

Sản lượng trứng 1 năm 16-22 quả trứng

Trọng lượng trứng 25-38 g

Màu sắc trứng xanh thẫm

Sử dụng thịt, giống làm cảnh

Kích thước vòng chân
gà trống 12 mm
gà mái 12 mm

Ảnh

ảnh Trĩ đỏ Tenebrosus, gà mái
Trĩ đỏ Tenebrosus, gà mái
ảnh Trĩ đỏ Tenebrosus, gà mái
Trĩ đỏ Tenebrosus, gà mái
ảnh Trĩ đỏ Tenebrosus, gà con
Trĩ đỏ Tenebrosus, gà con
ảnh Trĩ đỏ Tenebrosus, gà con
Trĩ đỏ Tenebrosus, gà con
ảnh Trĩ đỏ Tenebrosus, gà con
Trĩ đỏ Tenebrosus, gà con

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024