Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng

Nhập khẩu

Chúng tôi sẽ nhập trứng của các giống sau đây:


Ngỗng Pomerania Ngỗng Séc Ngỗng Landes

Các giống ngỗng

Ngỗng Sebastopol
Ngỗng Sebastopol
Ngỗng Steinbach
Ngỗng Steinbach
Ngỗng Tula
Ngỗng Tula

Các giống ngỗng có trong từ điển bách khoa:


Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2023. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 20. tháng mười một 2022