Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng

Nhập khẩu

Chúng tôi sẽ nhập trứng của các giống sau đây:


Ngỗng Pomerania Ngỗng Séc Ngỗng Landes

Các giống ngỗng

Ngỗng Sebastopol
Ngỗng Sebastopol
Ngỗng Steinbach
Ngỗng Steinbach
Ngỗng Tula
Ngỗng Tula

Các giống ngỗng có trong từ điển bách khoa:


Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2020. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019