Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng

Nhập khẩu

Chúng tôi sẽ nhập trứng của các giống sau đây:


Ngỗng Pomerania Ngỗng Séc Ngỗng Landes

Các giống ngỗng

Ngỗng Sebastopol
Ngỗng Sebastopol
Ngỗng Steinbach
Ngỗng Steinbach
Ngỗng Tula
Ngỗng Tula

Các giống ngỗng có trong từ điển bách khoa:Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2017. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 27. tháng năm 2017