Từ điển bách khoa giống gia cầm > Các giống ngỗng hoang > Ngỗng xám

Ngỗng xám Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Ngỗng xám

Ngỗng xám

Ngỗng xám

màu lông xám

Cân nặng
ngỗng đực 3,5-4,5 kg
ngỗng cái 3,5 kg

Nguồn gốc Châu Âu

Sản lượng trứng 1 năm 4-8 quả trứng

Trọng lượng trứng 170 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, giống làm cảnh

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 20 mm
ngỗng cái 20 mm

Ảnh

ảnh Ngỗng xám
Ngỗng xám
ảnh Ngỗng xám
Ngỗng xám
ảnh Ngỗng xám
Ngỗng xám
ảnh Ngỗng xám
Ngỗng xám
ảnh Ngỗng xám
Ngỗng xám
ảnh Ngỗng xám
Ngỗng xám

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024