Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng Twente

Ngỗng Twente Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Ngỗng Twente

Ngỗng Twente

Ngỗng Twente

màu lông xám pha đen trắng

Cân nặng
ngỗng đực 5-6 kg
ngỗng cái 4-5 kg

Nguồn gốc Hà Lan

Sản lượng trứng 1 năm 20 quả trứng

Trọng lượng trứng 160 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 22 mm
ngỗng cái 22 mm

Ảnh

ảnh
ảnh Ngỗng Twente
Ngỗng Twente
ảnh Ngỗng Twente
Ngỗng Twente
ảnh Ngỗng Twente
Ngỗng Twente

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024