Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng trắng Slovak

Ngỗng trắng Slovak Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Ngỗng trắng Slovak

màu lông trắng

Cân nặng
ngỗng đực 7 kg
ngỗng cái 6 kg

Nguồn gốc Slovakia

Sản lượng trứng 1 năm 12-35 quả trứng

Trọng lượng trứng 160 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 27 mm
ngỗng cái 27 mm

Ảnh


Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2020. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019