Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng trắng Liên Hoa

Ngỗng trắng Liên Hoa Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Ngỗng trắng Liên Hoa

màu lông trắng

Cân nặng
ngỗng đực 4,5-5,5 kg
ngỗng cái 3,5-4,5 kg

Nguồn gốc Trung Quốc

Sản lượng trứng 1 năm 24 quả trứng

Trọng lượng trứng 140 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
ngỗng đực - mm
ngỗng cái - mm

Ảnh


Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2019. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019