Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng Pomerania

Ngỗng Pomerania Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Ngỗng Pomerania

Ngỗng Pomerania

Ngỗng Pomerania

màu lông xám, xám pha đen trắng, trắng, vàng sẫm

Cân nặng
ngỗng đực 8-9 kg
ngỗng cái 7-8 kg

Nguồn gốc Đức, Ba Lan

Sản lượng trứng 1 năm 20-30 quả trứng

Trọng lượng trứng 170 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 27 mm
ngỗng cái 27 mm

Ảnh

ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non
ảnh Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non - ngỗng cái
Ngỗng Pomerania, xám pha đen trắng, ngỗng non - ngỗng cái
ảnh Ngỗng Pomerania, xám, ngỗng non - ngỗng cái
Ngỗng Pomerania, xám, ngỗng non - ngỗng cái
ảnh Ngỗng Pomerania, trắng
Ngỗng Pomerania, trắng
ảnh Ngỗng Pomerania, xám
Ngỗng Pomerania, xám
ảnh Ngỗng Pomerania, xám
Ngỗng Pomerania, xám

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024