Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng Pilgrim

Ngỗng Pilgrim Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

Ngỗng Pilgrim

màu lông phân biệt giới tính theo màu sắc (trống màu trắng, cái màu xám pha)

Cân nặng
ngỗng đực 6,3-8,2 kg
ngỗng cái 5,4-7,3 kg

Nguồn gốc Chính quyền Hoa Kỳ

Sản lượng trứng 1 năm 20-40 quả trứng

Trọng lượng trứng 165 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 24 mm
ngỗng cái 24 mm

Ảnh


Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024