Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng Normandy

Ngỗng Normandy Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Ngỗng Normandy

Ngỗng Normandy

Ngỗng Normandy

màu lông phân biệt giới tính theo màu sắc (trống màu trắng, cái màu xám pha) + có mào

Cân nặng
ngỗng đực 4,5-5,5 kg
ngỗng cái 4-5 kg

Nguồn gốc Pháp

Sản lượng trứng 1 năm - quả trứng

Trọng lượng trứng 120 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 24 mm
ngỗng cái 24 mm

Ảnh

ảnh Ngỗng Normandy
Ngỗng Normandy

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024