Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng Normandy

Ngỗng Normandy

Mô tả giống

ảnh Ngỗng Normandy

Ngỗng Normandy

Ngỗng Normandy

màu lông phân biệt giới tính theo màu sắc (trống màu trắng, cái màu xám pha) + có mào

Cân nặng
ngỗng đực 4,5-5,5 kg
ngỗng cái 4-5 kg

Nguồn gốc Pháp

Sản lượng trứng 1 năm - quả trứng

Trọng lượng trứng 120 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 24 mm
ngỗng cái 24 mm

Ảnh

ảnh Ngỗng Normandy
Ngỗng Normandy


Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2017. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 27. tháng năm 2017