Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng lông bò Mỹ

Ngỗng lông bò Mỹ

Mô tả giống

ảnh Ngỗng lông bò Mỹ

Ngỗng lông bò Mỹ

Ngỗng lông bò Mỹ

màu lông vàng sẫm + có mào

Cân nặng
ngỗng đực 8,2(-10-12,6) kg
ngỗng cái 7,3(-9-12) kg

Nguồn gốc Chính quyền Hoa Kỳ

Sản lượng trứng 1 năm 15-25 quả trứng

Trọng lượng trứng - g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 27 mm
ngỗng cái 27 mm

Ảnh

ảnh


Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2017. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 27. tháng năm 2017