Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng Lippe

Ngỗng Lippe Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Ngỗng Lippe

Ngỗng Lippe

Ngỗng Lippe

màu lông trắng

Cân nặng
ngỗng đực 6,5-7 kg
ngỗng cái 5,5-6 kg

Nguồn gốc Đức

Sản lượng trứng 1 năm 30 quả trứng

Trọng lượng trứng 140 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 24 mm
ngỗng cái 24 mm

Ảnh

ảnh Ngỗng Lippe
Ngỗng Lippe
ảnh Ngỗng Lippe
Ngỗng Lippe
ảnh Ngỗng Lippe, ngỗng non
Ngỗng Lippe, ngỗng non
ảnh Ngỗng Lippe, ngỗng non
Ngỗng Lippe, ngỗng non
ảnh Ngỗng Lippe, ngỗng non
Ngỗng Lippe, ngỗng non
ảnh Ngỗng Lippe, ngỗng non
Ngỗng Lippe, ngỗng non
ảnh Ngỗng Lippe, ngỗng non
Ngỗng Lippe, ngỗng non
ảnh Ngỗng Lippe, ngỗng non
Ngỗng Lippe, ngỗng non
ảnh Ngỗng Lippe, ngỗng non
Ngỗng Lippe, ngỗng non
ảnh Ngỗng Lippe, ngỗng non
Ngỗng Lippe, ngỗng non
ảnh Ngỗng Lippe, ngỗng non
Ngỗng Lippe, ngỗng non
ảnh Ngỗng Lippe, ngỗng non
Ngỗng Lippe, ngỗng non
ảnh Ngỗng Lippe, ngỗng non
Ngỗng Lippe, ngỗng non

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024