Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng Leine

Ngỗng Leine

Mô tả giống

Ngỗng Leine

màu lông trắng, xám pha đen trắng, xám

Cân nặng
ngỗng đực 6-8 kg
ngỗng cái 4-6 kg

Nguồn gốc Đức

Sản lượng trứng 1 năm - quả trứng

Trọng lượng trứng 130 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực - mm
ngỗng cái - mm

Ảnh


Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ


Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2018. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 04. tháng một 2018