Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng Landes

Ngỗng Landes Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Ngỗng Landes

Ngỗng Landes

Ngỗng Landes

màu lông xám

Cân nặng
ngỗng đực 7,5 kg
ngỗng cái 6,5 kg

Nguồn gốc Pháp

Sản lượng trứng 1 năm 40 quả trứng

Trọng lượng trứng 170 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 27 mm
ngỗng cái 27 mm

Ảnh

ảnh Ngỗng Landes
Ngỗng Landes
ảnh Ngỗng Landes
Ngỗng Landes
ảnh Ngỗng Landes
Ngỗng Landes
ảnh Ngỗng Landes
Ngỗng Landes
ảnh Ngỗng Landes
Ngỗng Landes
ảnh Ngỗng Landes
Ngỗng Landes
ảnh Ngỗng Landes
Ngỗng Landes
ảnh Ngỗng Landes
Ngỗng Landes

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024