Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng Kholmogory

Ngỗng Kholmogory Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Ngỗng Kholmogory

Ngỗng Kholmogory

Ngỗng Kholmogory

màu lông trắng, xám pha đen trắng, xám

Cân nặng
ngỗng đực 10,8-11,7 kg
ngỗng cái 9,1-10,5 kg

Nguồn gốc Nga

Sản lượng trứng 1 năm 11-14 (20) quả trứng

Trọng lượng trứng 170-220 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 27 mm
ngỗng cái 27 mm

Ảnh

ảnh
ảnh
ảnh
ảnh
ảnh Ngỗng Kholmogory, ngỗng đực
Ngỗng Kholmogory, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Kholmogory, ngỗng đực
Ngỗng Kholmogory, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Kholmogory, ngỗng đực
Ngỗng Kholmogory, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Kholmogory, ngỗng đực
Ngỗng Kholmogory, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Kholmogory
Ngỗng Kholmogory
ảnh Ngỗng Kholmogory
Ngỗng Kholmogory
ảnh Ngỗng Kholmogory, cặp phối giống 1, 1
Ngỗng Kholmogory, cặp phối giống 1, 1

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024