Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng Emporda

Ngỗng Emporda

Mô tả giống

ảnh Ngỗng Emporda

Ngỗng Emporda

Ngỗng Emporda

màu lông trắng, có mào

Cân nặng
ngỗng đực - kg
ngỗng cái - kg

Nguồn gốc Tây Ban Nha

Sản lượng trứng 1 năm - quả trứng

Trọng lượng trứng - g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực - mm
ngỗng cái - mm

Ảnh

ảnh
ảnh


Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2017. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 27. tháng năm 2017