Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng Emden

Ngỗng Emden

Mô tả giống

ảnh Ngỗng Emden

Ngỗng Emden

Ngỗng Emden

màu lông trắng

Cân nặng
ngỗng đực 11-12 kg
ngỗng cái 10-11 kg

Nguồn gốc Đức

Sản lượng trứng 1 năm 50 quả trứng

Trọng lượng trứng 170 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 27 mm
ngỗng cái 27 mm

Ảnh

ảnh
ảnh
ảnh


Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2017. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 23. tháng tám 2017