Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng Diepholz

Ngỗng Diepholz Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Ngỗng Diepholz

Ngỗng Diepholz

Ngỗng Diepholz

màu lông trắng

Cân nặng
ngỗng đực 7,5 kg
ngỗng cái 5,5-6,0 kg

Nguồn gốc Đức

Sản lượng trứng 1 năm 35-45 quả trứng

Trọng lượng trứng 160 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 24 mm
ngỗng cái 24 mm

Ảnh

ảnh Ngỗng Diepholz
Ngỗng Diepholz
ảnh

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2020. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019