Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngỗng > Ngỗng đẻ trứng Đức

Ngỗng đẻ trứng Đức Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Ngỗng đẻ trứng Đức

Ngỗng đẻ trứng Đức

Ngỗng đẻ trứng Đức

màu lông trắng

Cân nặng
ngỗng đực 7,5 kg
ngỗng cái 7 kg

Nguồn gốc Đức

Sản lượng trứng 1 năm 40-126 quả trứng

Trọng lượng trứng 170 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng trứng, thịt, lông

Kích thước vòng chân
ngỗng đực - mm
ngỗng cái - mm

Ảnh

ảnh

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024