Từ điển bách khoa giống gia cầm > Các giống ngỗng hoang > Ngỗng Ấn Độ

Ngỗng Ấn Độ Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Ngỗng Ấn Độ

Ngỗng Ấn Độ

Ngỗng Ấn Độ

màu lông -

Cân nặng
ngỗng đực 3 kg
ngỗng cái 2 kg

Nguồn gốc Tây Tạng

Sản lượng trứng 1 năm 4-9 quả trứng

Trọng lượng trứng - g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng giống làm cảnh

Kích thước vòng chân
ngỗng đực 20 mm
ngỗng cái 20 mm

Ảnh

ảnh Ngỗng Ấn Độ, ngỗng đực
Ngỗng Ấn Độ, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Ấn Độ, cặp phối giống 1, 1
Ngỗng Ấn Độ, cặp phối giống 1, 1
ảnh Ngỗng Ấn Độ, ngỗng non - ngỗng đực
Ngỗng Ấn Độ, ngỗng non - ngỗng đực
ảnh Ngỗng Ấn Độ, ngỗng non - ngỗng đực
Ngỗng Ấn Độ, ngỗng non - ngỗng đực
ảnh Ngỗng Ấn Độ, ngỗng đực
Ngỗng Ấn Độ, ngỗng đực
ảnh Ngỗng Ấn Độ, ngỗng đực
Ngỗng Ấn Độ, ngỗng đực

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024