Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngan bướu mũi

Ngan bướu mũi
Ngan bướu mũi
Ngan bướu mũi xanh nhạt
Ngan bướu mũi xanh nhạt
Ngan bướu mũi trắng
Ngan bướu mũi trắng
Ngan bướu mũi xanh
Ngan bướu mũi xanh

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2020. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019