Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngan bướu mũi > Ngan bướu mũi xanh

Ngan bướu mũi xanh Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Ngan bướu mũi xanh

Ngan bướu mũi xanh

Ngan bướu mũi xanh

màu lông xanh da trời

Cân nặng
vịt trống 4-5 kg
vịt mái 2,5-3 kg

Nguồn gốc Châu Mỹ

Sản lượng trứng 1 năm 20-60 quả trứng

Trọng lượng trứng 70-90 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 22 mm
vịt mái 18 mm

Ảnh

ảnh Ngan bướu mũi xanh, vịt trống
Ngan bướu mũi xanh, vịt trống
ảnh Ngan bướu mũi xanh, vịt con
Ngan bướu mũi xanh, vịt con
ảnh Ngan bướu mũi xanh, vịt con
Ngan bướu mũi xanh, vịt con

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2020. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019