Từ điển bách khoa giống gia cầm > Ngan bướu mũi > Ngan bướu mũi trắng

Ngan bướu mũi trắng Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Ngan bướu mũi trắng

Ngan bướu mũi trắng

Ngan bướu mũi trắng

màu lông trắng

Cân nặng
vịt trống 4-5 kg
vịt mái 2,5-3 kg

Nguồn gốc Châu Mỹ

Sản lượng trứng 1 năm 20-60 quả trứng

Trọng lượng trứng 70-90 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
vịt trống 22 mm
vịt mái 18 mm

Ảnh

ảnh Ngan bướu mũi trắng, vịt trống
Ngan bướu mũi trắng, vịt trống
ảnh Ngan bướu mũi trắng, vịt trống
Ngan bướu mũi trắng, vịt trống
ảnh Ngan bướu mũi trắng, vịt trống
Ngan bướu mũi trắng, vịt trống

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024