Từ điển bách khoa giống gia cầm > > Gà trống Kosovo

Gà trống Kosovo Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Gà trống Kosovo

Gà trống Kosovo

Gà trống Kosovo

màu lông đen

Cân nặng
gà trống 2,4-3,25 kg
gà mái 1,5-2,5 kg

Nguồn gốc Kosovo

Sản lượng trứng 1 năm 160 quả trứng

Trọng lượng trứng 55-60 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng thịt, trứng, giống làm cảnh

Kích thước vòng chân
gà trống 20 mm
gà mái 18 mm

Ảnh

ảnh Gà trống Kosovo, gà trống
Gà trống Kosovo, gà trống
ảnh Gà trống Kosovo, gà trống
Gà trống Kosovo, gà trống
ảnh Gà trống Kosovo, gà trống
Gà trống Kosovo, gà trống
ảnh Gà trống Kosovo, gà trống
Gà trống Kosovo, gà trống
ảnh Gà trống Kosovo, gà trống
Gà trống Kosovo, gà trống
ảnh Gà trống Kosovo, gà trống
Gà trống Kosovo, gà trống
ảnh Gà trống Kosovo, gà trống
Gà trống Kosovo, gà trống
ảnh Gà trống Kosovo, gà trống
Gà trống Kosovo, gà trống
ảnh Gà trống Kosovo, gà mái
Gà trống Kosovo, gà mái
ảnh Gà trống Kosovo, gà mái
Gà trống Kosovo, gà mái
ảnh Gà trống Kosovo, gà mái
Gà trống Kosovo, gà mái
ảnh Gà trống Kosovo, gà mái
Gà trống Kosovo, gà mái
ảnh Gà trống Kosovo, gà trống
Gà trống Kosovo, gà trống
ảnh Gà trống Kosovo, gà trống
Gà trống Kosovo, gà trống
ảnh Gà trống Kosovo, gà trống
Gà trống Kosovo, gà trống
ảnh Gà trống Kosovo, gà trống
Gà trống Kosovo, gà trống
ảnh Gà trống Kosovo, gà mái
Gà trống Kosovo, gà mái
ảnh Gà trống Kosovo, gà mái
Gà trống Kosovo, gà mái
ảnh Gà trống Kosovo, gà con
Gà trống Kosovo, gà con
ảnh Gà trống Kosovo, gà con
Gà trống Kosovo, gà con
ảnh Gà trống Kosovo, gà con
Gà trống Kosovo, gà con
ảnh Gà trống Kosovo, gà con
Gà trống Kosovo, gà con

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024