Từ điển bách khoa giống gia cầm > Gà tây > Gà tây lông vàng đồng

Gà tây lông vàng đồng Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Gà tây lông vàng đồng

Gà tây lông vàng đồng

Gà tây lông vàng đồng

màu lông

Cân nặng
gà tây trống 12-15 kg
gà tây mái 6,5-7,5 kg

Nguồn gốc Châu Mỹ

Sản lượng trứng 1 năm 14-30 quả trứng

Trọng lượng trứng 80 g

Màu sắc trứng màu kem có chấm

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
gà tây trống 27 mm
gà tây mái 24 mm

Ảnh

ảnh Gà tây lông vàng đồng, gà tây trống
Gà tây lông vàng đồng, gà tây trống
ảnh Gà tây lông vàng đồng, gà tây trống
Gà tây lông vàng đồng, gà tây trống
ảnh Gà tây lông vàng đồng, gà tây trống
Gà tây lông vàng đồng, gà tây trống
ảnh Gà tây lông vàng đồng, gà tây trống
Gà tây lông vàng đồng, gà tây trống
ảnh Gà tây lông vàng đồng, gà tây trống
Gà tây lông vàng đồng, gà tây trống
ảnh Gà tây lông vàng đồng, gà tây mái
Gà tây lông vàng đồng, gà tây mái
ảnh Gà tây lông vàng đồng, gà tây mái
Gà tây lông vàng đồng, gà tây mái
ảnh Gà tây lông vàng đồng, trứng
Gà tây lông vàng đồng, trứng
ảnh Gà tây lông vàng đồng, gà con
Gà tây lông vàng đồng, gà con
ảnh Gà tây lông vàng đồng, gà con
Gà tây lông vàng đồng, gà con

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024