Từ điển bách khoa giống gia cầm > > Gà râu Bỉ

Gà râu Bỉ Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Gà râu Bỉ

Gà râu Bỉ

Gà râu Bỉ

màu lông nhiều màu

Cân nặng
gà trống 0,8 kg
gà mái 0,7 kg

Nguồn gốc Bỉ

Sản lượng trứng 1 năm 60-90 quả trứng

Trọng lượng trứng 30 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng giống làm cảnh

Kích thước vòng chân
gà trống 11 mm
gà mái 9 mm

Ảnh

ảnh Gà râu Bỉ, gà mái
Gà râu Bỉ, gà mái
ảnh Gà râu Bỉ, gà mái
Gà râu Bỉ, gà mái
ảnh Gà râu Bỉ, gà mái
Gà râu Bỉ, gà mái
ảnh Gà râu Bỉ, gà trống
Gà râu Bỉ, gà trống
ảnh Gà râu Bỉ, gà trống
Gà râu Bỉ, gà trống
ảnh Gà râu Bỉ, gà trống
Gà râu Bỉ, gà trống
ảnh Gà râu Bỉ, gà trống
Gà râu Bỉ, gà trống
ảnh Gà râu Bỉ, gà mái
Gà râu Bỉ, gà mái
ảnh Gà râu Bỉ, gà mái
Gà râu Bỉ, gà mái
ảnh Gà râu Bỉ, gà mái
Gà râu Bỉ, gà mái
ảnh Gà râu Bỉ, gà mái
Gà râu Bỉ, gà mái
ảnh Gà râu Bỉ, cặp phối giống 1, 1
Gà râu Bỉ, cặp phối giống 1, 1
ảnh Gà râu Bỉ, cặp phối giống 1, 1
Gà râu Bỉ, cặp phối giống 1, 1
ảnh Gà râu Bỉ, cặp phối giống 1, 1
Gà râu Bỉ, cặp phối giống 1, 1
ảnh Gà râu Bỉ, cặp phối giống 1, 1
Gà râu Bỉ, cặp phối giống 1, 1
ảnh Gà râu Bỉ, cặp phối giống 1, 1
Gà râu Bỉ, cặp phối giống 1, 1
ảnh Gà râu Bỉ, cặp phối giống 1, 1
Gà râu Bỉ, cặp phối giống 1, 1

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024