Từ điển bách khoa giống gia cầm > > Gà cổ trụi

Gà cổ trụi

Mô tả giống

Gà cổ trụi
ảnh Gà cổ trụi

Gà cổ trụi

Gà cổ trụi

màu lông đen, xanh da trời

Cân nặng
gà trống 1 kg
gà mái 0,9 kg

Nguồn gốc Romania

Sản lượng trứng 1 năm 140 quả trứng

Trọng lượng trứng 40 g

Màu sắc trứng trắng

Sử dụng trứng, giống làm cảnh

Kích thước vòng chân
gà trống 13 mm
gà mái 11 mm

Ảnh

ảnh

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2017. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 27. tháng năm 2017