Từ điển bách khoa giống gia cầm > > Gà Brahma

Gà Brahma Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Gà Brahma

Gà Brahma

Gà Brahma

màu lông nhiều màu

Cân nặng
gà trống 4,5-5 kg
gà mái 3,7-4,5 kg

Nguồn gốc Ấn Độ, Trung Quốc

Sản lượng trứng 1 năm 120-140 quả trứng

Trọng lượng trứng 55 g

Màu sắc trứng màu kem

Sử dụng thịt, giống làm cảnh

Kích thước vòng chân
gà trống 27 mm
gà mái 24 mm

Ảnh

ảnh Gà Brahma, đen
Gà Brahma, đen
ảnh Gà Brahma, đen
Gà Brahma, đen
ảnh Gà Brahma, đen
Gà Brahma, đen
ảnh Gà Brahma, đen
Gà Brahma, đen
ảnh Gà Brahma, đen
Gà Brahma, đen
ảnh Gà Brahma, gà trống
Gà Brahma, gà trống
ảnh Gà Brahma, gà trống
Gà Brahma, gà trống
ảnh Gà Brahma, gà mái
Gà Brahma, gà mái
ảnh Gà Brahma, gà mái
Gà Brahma, gà mái
ảnh Gà Brahma, gà mái
Gà Brahma, gà mái
ảnh Gà Brahma, gà mái
Gà Brahma, gà mái
ảnh Gà Brahma, gà trống
Gà Brahma, gà trống
ảnh Gà Brahma, gà trống
Gà Brahma, gà trống
ảnh Gà Brahma, gà mái
Gà Brahma, gà mái
ảnh Gà Brahma, gà mái
Gà Brahma, gà mái
ảnh Gà Brahma, gà trống
Gà Brahma, gà trống
ảnh Gà Brahma, gà mái
Gà Brahma, gà mái
ảnh Gà Brahma, gà con
Gà Brahma, gà con
ảnh Gà Brahma, gà con
Gà Brahma, gà con
ảnh Gà Brahma, gà con
Gà Brahma, gà con
ảnh Gà Brahma, gà con
Gà Brahma, gà con
ảnh Gà Brahma, gà con
Gà Brahma, gà con

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng hai 2024