Liên hệ chúng tôi

CHÚ Ý: Chúng tôi nhận email với các mục đích sau: đặt hàng mua trứng ấp, đặt trước các loại chim và tin nhắn ngắn. Rất xin lỗi nhưng chúng tôi không có thời gian trả lời các thư dài. Nếu được, chúng tôi kiểm tra thư 1 lần một ngày. Vui lòng thông cảm và cảm ơn. Liên hệ với chúng tôi

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024