Từ điển bách khoa giống gia cầm > Chim cút > Chim cút Nhật (lấy thịt)

Chim cút Nhật (lấy thịt) Facebook Twitter LinkedIn

Mô tả giống

ảnh Chim cút Nhật (lấy thịt)

Chim cút Nhật (lấy thịt)

Chim cút Nhật (lấy thịt)

màu lông nhiều màu

Cân nặng
trống 0,18 kg
mái 0,24 kg

Nguồn gốc Châu Mỹ

Sản lượng trứng 1 năm 200-220 quả trứng

Trọng lượng trứng 12-16 g

Màu sắc trứng nâu

Sử dụng thịt

Kích thước vòng chân
trống 7 mm
mái 7 mm

Ảnh

ảnh Chim cút Nhật (lấy thịt)
Chim cút Nhật (lấy thịt)

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024