Từ điển bách khoa giống gia cầm > Bán vòng đeo gia cầm

Bán vòng đeo gia cầm

Kích thước vòng chân

2 mm
2,2 mm
2,5 mm
2,7 mm
3 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4 mm
4,2 mm
4,4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
27 mm

Bán vòng đeo gia cầm

Nếu bạn mua trứng để ấp hoặc gia cầm non, bạn có thể mua vòng đeo gia cầm. Giá 0,50 € một chiếc.

  Đăng ký danh sách mail

  Địa chỉ email của bạn:
  Quốc gia
  Ngôn ngữ

  Antispam:

  Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
  Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
  Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024