Từ điển bách khoa giống gia cầm

Mục đích của dự án này là để phát triển các giống vật nuôi lâu đời, truyền thống, đã bị quên lãng, có nguy cơ tuyệt chủng và ít phổ biến. Từng bước một, chúng tôi muốn giới thiệu tất cả các giống gia cầm.


Gà đen Kadaknath Ngỗng Lippe Ngỗng Ấn Độ


Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2020. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 11. tháng mười 2019