Từ điển bách khoa giống gia cầm

Mục đích của dự án này là để phát triển các giống vật nuôi lâu đời, truyền thống, đã bị quên lãng, có nguy cơ tuyệt chủng và ít phổ biến. Từng bước một, chúng tôi muốn giới thiệu tất cả các giống gia cầm.


Gà đen Kadaknath Ngỗng Lippe Ngỗng Ấn ĐộĐăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Antispam:

Copyright © Từ điển bách khoa giống gia cầm, 2011–2024. Bản quyền đã được bảo hộ
Sơ đồ - Danh mục các giống gia cầm
Cập nhật lần cuối: 19. tháng tư 2024